top of page

Tellen

Dangraden

In het Japans worden de Dan-graden met de volgende termen aangeduid:

Shodan (初段)   Eerste Dan     Senpai

Nidan (二段)     Tweede Dan   Senpai

Sandan (三段)   Derde Dan     Senpai

Yondan (四段)   Vierde Dan     Sensei

Godan (五段)    Vijfde Dan      Sensei

Rokudan (六段) Zesde Dan     Shihan

Nanadan (七段) Zevende Dan, Shian ook wel Shichidan genoemd  

Hachidan (八段) Achtste Dan   Hanshi

Kudan (九段)    Negende Dan  Hanshi

Groeten

Als men in de oefenruimte komt groet men af alvorens de tatami te betreden. 

Wanneer de sensei ‘Moto No Ichi’ aangeeft, gaat iedereen naar zijn plaats.

De lesgever, of de hoogste graad in rang stelt zich vooraan op. 

De leerlingen stellen zich in een rij per 4 op, beginnende van rechts met de hoogste graden.

Seiza : formele kniezit

Mokuso : begin van de meditatie, sluit de ogen

Mokuso yame : einde van de meditatie, open de ogen

Shomen ni rei : groeten voor Funakoshi, overleden grootmeester

Sensei ni rei : groeten voor de leraar 

Otagai ni rei : groeten voor alle aanwezigen

Kiritsu : verzoek om op te staan


 

zittend groeten aa.png
groeten b.png

Karateclub Lokeren

bottom of page